Технічне обслуговування


Надійність, комфорт та безпека роботи ліфта багато в чому залежить від якості його технічного обслуговування. Ліфт є найскладнішим інженерним обладнанням вашої будівлі чи будинку, а також об'єктом підвищеної небезпеки. Ліфт – це складне механічне обладнання та електронні схеми управління на мікропроцесорах. Тому для його обслуговування потрібний висококваліфікований персонал електромеханіків та інженерно-технічних працівників. Встановивши обладнання на об'єкті, ви маєте можливість підписати з нашою компанією договір на технічне обслуговування. Ми здійснюємо технічне обслуговування ліфтів та ескалаторів, змонтованих як нашою фірмою, так і іншими підрядниками.
 
Технічне обслуговування обладнання включає:
  • місячний /квартальний/ ремонт обладнання (профілактичні роботи у вигляді регулярних перевірок технічного стану обладнання, чищення, змащування та регулювання його вузлів для підтримки працездатності, запобігання відмовам та забезпечення безпечної експлуатації).
  • усунення поточних несправностей обладнання:
  • виконання обов'язкових періодичних робіт на ліфтах.
  • додаткові роботи, що виконуються за додатковою угодою:
  • ремонтно-відновлювальні роботи, пов'язані з порушенням користувачами правил та умов експлуатації обладнання, відхиленням від норми параметрів електропостачання, навмиснм псуванням або розкраданням обладнання, дією форс-мажорних обставин.
  • заміна агрегатів, капітальний ремонт, реконструкція, модернізація обладнання при необхідності, залежно від фактичного зносу, інтенсивності та умов експлуатації, а також на вимогу замовника.
Інформація для замовників:
 
Організація технічного обслуговування та ремонту ліфтів
 
Власник ліфта повинен забезпечувати постійне його утримання у справному стані шляхом організації належного обслуговування та нагляду. Нагляд за справним станом ліфтів забезпечують електромеханіки, що мають практичний стаж роботи більше 6 міс як помічник електромеханіка з нагляду за ліфтами, а також особи, які мають практичний досвід не менше 6 міс з монтажу та ремонту ліфтів. Відповідальність за справний стан ліфтів покладається наказом на представника технічної адміністрації підприємства – власника ліфтів, а при нагляді за ліфтами працівниками спеціалізованої організації – на представника технічної адміністрації цієї організації.
 
Відповідальний за безпечну експлуатацію ліфтів повинен мати відповідну кваліфікацію та пройти атестацію з перевірки знань ПУБЕЛ, норм та інструкцій з техніки безпеки для керівних та інженерно-технічних працівників. Прізвище, ім'я, по батькові та підпис працівника, відповідального за безпечний стан ліфтів, заносять до паспорта кожного ліфта. Електромеханіки з ліфтів перебувають у підпорядкуванні цього працівника.
 
Власник ліфтів зобов'язаний вести журнал періодичних оглядів, до якого електромеханік вносить відомості про огляди та позначки усунення несправностей. Огляди проводяться щозмінно та періодично відповідно до затвердженого власником ліфта графіку. В обсяг щомісного огляду входить перевірка: справності освітлення кабіни, шахти, машинного приміщення та майданчиків перед дверима шахти, дії дверних замків шахти, дверних контактів, системи керування та сигналізації, точності зупинки кабіни по поверхах.
 
При змінній експлуатації ліфтів після зміни необхідно відключити систему живлення ліфта від електричної мережі поворотом вводного рубильника. При цьому у ліфтів із шахтою суцільної огорожі лампи освітлення шахти вимикаються. Машинне приміщення і верхніх блоків повинні бути завжди замкнені, а підходи до дверей цих приміщень повинні бути завжди вільними.