Заміна та модернізація ліфтів


Після закінчення призначеного терміну служби ліфта уповноваженою експертною організацією у встановленому порядку проводиться його обстеження. Експертне обстеження є комплексом робіт з технічного діагностування ліфта з метою визначення його технічного стану, встановлення можливості, доцільності, умов та строку подальшої безпечної експлуатації з урахуванням фактичного режиму роботи, а також встановлення необхідності проведення ремонту, модернізації, реконструкції або повної заміни ліфта.
 
За призначений термін служби ліфта приймається термін, вказаний у паспорті або в експлуатаційній документації виробника ліфта. За відсутності у зазначених документах таких даних, відповідно до вимог ГОСТ 22011-95 "Ліфти пасажирські та вантажні. Технічні умови", за призначений приймається термін служби ліфта 25 календарних років. Призначений термін служби ліфта обчислюється з дати виготовлення.
 
Заміна ліфта – повний демонтаж старого обладнання та встановлення нового. Термін експлуатації нововстановленого ліфта, згідно з ГОСТ 22011-95, становить 25 років.
 
Реконструкція - зміна конструкції ліфта, що викликає необхідність коригування паспорта ліфта (зміна кінематичної схеми, збільшення вантажопідйомності або номінальної швидкості, зміна системи управління), а також зміна конструкції однієї або кількох складових частин обладнання, що викликають збільшення або перерозподіл навантажень на елементи ліфта, виконання введення ліфта в експлуатацію. Термін експлуатації ліфта після реконструкції встановлюється експертною організацією.
 
Модернізація ліфта - комплекс робіт з поліпшення техніко-експлуатаційних характеристик та продовження терміну експлуатації ліфта шляхом заміни окремих складових частин на більш сучасні безпосередньо на місці експлуатації без зміни вантажопідйомності, швидкості та кінематичної схеми ліфта, які не викликають збільшення чи перерозподілу навантажень на елементи ліфта. Продовжує термін експлуатації ліфта на 18 років.
 
Переваги модернізації:
 • модернізація ліфта є перевіреним та економічно доцільним вирішення проблеми оновлення ліфта;
 • комплексна заміна основних вузлів при збереженні каркасу кабіни, направляючих та противаги дозволяє отримати практично новий ліфт, що відповідає вимогам естетики, комфортності та надійності сучасного пасажирського ліфта;
 • зменшення матеріальних та фінансових витрат до 30% порівняно з повною заміною ліфта за рахунок збереження обладнання приямка (тумб, буферів), направляючих кабіни, порталів дверей шахти;
 • мінімальний обсяг ремонтно-будівельних робіт після заміни обладнання;
 • можливість проведення робіт з модернізації ліфта в кілька етапів.
Пакети модернізації, розроблені фахівцями заводів-виробників ліфтів, передбачають заміну купе кабіни, стулок дверей, системи керування ліфтом, лебідки, електроживлення, електророзведення, панелі наказів та постів викліку, встановлення додаткового антивандального обладнання, блоків аварійного освітлення, сервісних пристроїв та т.п.
 
Сьогодні на ринку ліфтових послуг достатньо пропозицій щодо пакетів модернізації від різних фірм та компаній. Але пакети модернізації від заводів-виробників ліфтів – це гарантія технологічності їх встановлення, швидкого та якісного оновлення ліфта, надійної та безпечної експлуатації.
 
Ліфтобудівні заводи постійно працюють над модернізацією морально застарілих та фізично зношених ліфтів, у т.ч. ліфтів, давно знятих з виробництва.
 
Наша компанія пропонує повний спектр послуг із заміни, реконструкції, модернізації ліфтів будь-якого віку та будь-яких виробників.
 
До складу робіт входять:
 • передпроектне обстеження об'єкта;
 • розробка проектної документації;
 • постачання ліфтового обладнання;
 • будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи;
 • введення в експлуатацію;
 • гарантійне обслуговування.